Regionaal nieuws

 

BEERSEL

Schoonheidsinstituut Cléo is nu volwaardig La Prairie instituut

Beersel- Al sinds 1992 is Cléo een gerenommeerd schoonheidsinstituut op de Alsembergsesteenweg in Dworp, bekend tot ver over de gemeentegrenzen. Het werd nu opgefrist, in een vernieuwd kleedje gestoken en nog meer….. Het schoonheidsinstituut met jarenlange ervaring met La Prairie biedt niet alleen verzorgingsadvies op maat aan, maar ook de exclusieve behandelingen van La Prairie bekend onder de naam ‘The Art of Beauty’. Maar 2018 betekent een nieuw hoofdstuk in de samenwerking tussen La Prairie en Schoonheidsinstituut Cléo: een volwaardig La Prairie instituut waarin de klant wordt ondergedompeld in een wereld van tijdloze schoonheid. Voor wie het nog niet zou weten: het Zwitserse La Prarie is een toonaangevend werk op het gebied van cellulaire anti-verouderingstechnieken. La Prairie staat bekend om de wetenschappelijke integriteit van haar huidverzorging- , zonsverzorgingsproducten en parfum. Zaakvoerster Veerle Grassin en haar team zorgen er voor dat het cliënteel hier steeds tevreden buiten gaat en…. terug komt! Meer info: Schoonheidsinstituut Cléo, Alsembergsesteenweg 580,1653 Dworp, Tel: 02 380 01 16

 

 

Drankstoemperswandeling

Beersel- Gezinsbond Dworp Huizingen organiseert een Drankstoemperswandeling op 17 juli2018 naar Buizingen. Vertrek om 14uur stipt Parking kerk ST-Vincentius . Wie wil meerijden kan opgepikt worden op het Kerkplein van Dworp om 13U30 stipt. Gratis voor leden Gezinsbond; niet-leden betalen € 9,00 lidgeld Gezinssport Dworp voor een gans jaar( verzekering inbegrepen). Info: Willem Felis Tel: 02.380.67.92

 

 

 

 

“Onze Dorpen en onze soldaten in de Grote Oorlog”

Beersel- Naar aanleiding van de honderdjarige herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog geeft het Heemkundig Genootschap ‘van Witthem’ een nieuwe publicatie uit. Beerselaar Marc Desmedt deed een grootscheeps bronnenonderzoek en schreef op basis hiervan het driedelige boek “Onze dorpen en onze soldaten in de Grote Oorlog”. Zo’n 550 jongemannen uit de Beerselse deelgemeenten waren soldaat in 1914-1918. Hun oorlogsbelevenissen worden beschreven in een korte biografie. Een zestigtal dorpsgenoten sneuvelde op het veld van eer. Anderen werden krijgsgevangen of geïnterneerd in neutraal Nederland. De meesten raakten gekwetst of ziek en belandden in één van de vele fronthospitalen. Op het thuisfront onderging de bevolking gedurende vier bange jaren de gevolgen van de harde Duitse bezetting. Het rijkelijk geïllustreerde boek wordt geleverd in een kartonnen etui en omvat meer dan 900 pagina’s. Deel 1: De oorlog aan het front, in de hospitalen en in de kampen verhaalt de gebeurtenissen tijdens de oorlog en het wedervaren van onze soldaten. Deel 2: Onze dorpen in de oorlog geeft duiding over de gebeurtenissen in onze dorpen. Deel 3: Onze soldaten in de oorlog bevat de biografieën van de soldaten uit onze gemeenten. Het boek wordt nu exclusief in voorintekening aangeboden tegen de gunstprijs van 50 euro (nadien 60 euro en zonder etui). Hoe intekenen? Schrijf VOOR 31 JULI 2018 50 euro over op rekeningnummer BE24 0013 1143 4138 van het Heemkundig Genootschap ‘van Witthem’ met vermelding “voorintekening WOI”. U krijgt dan een uitnodiging voor de boekvoorstelling op vrijdag 9 november 2018 om 20u in De Lambiek waar u het boek- een unieke en rijk geïllustreerde geschiedenis- kan afhalen (of bij de gemeentelijke archiefdienst tijdens de kantooruren). Wenst u het boek thuis via de post te ontvangen, dient u bijkomend 12,50 euro over te schrijven. Het boek wordt uitgegeven met steun van de Gemeente Beersel, de Cultuurraad, de Erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei en de dienst erfgoed van de provincie Vlaams-Brabant. Meer info: Dienst archief – 02/359.17.40 – archief@beersel.be .

 

 

Jef Springael en Flor Janssens 65 jaar getrouwd

Beersel- Officieel gaat het om Joseph Springael en Florentina Janssens, maar in Dworp en Beersel zijn zij bekend als Jef en Flor. En omdat ze 65 jaar gehuwd zijn werden ze in De Ceder in de bloemetjes gezet. Jef(92) afkomstig van Alsemberg “ aan de Drie Gapers” en Flor(88) van de Grootheide leerden elkaar kennen in een tent op de Rilroheide “aan Pierre Debrael”, volgens Jef “tussen pot en pint” en “ ’t was rap in orde”! Bij Jef waren ze thuis met vier, bij Flor met acht, vier jongens en vier meisjes. Na hun huwelijk(1953) gingen zij op de Grootheide in Dworp wonen, na een tijdje bouwden ze op de Alsembergse steenweg “berg van Jaak” in Dworp. Jef werkte bij de meubelmakers en Flor in het papierfabriek te Huizingen. Kinderen kwamen er niet. Jef en Flor trokken veel op met hun buren ‘Pitke Hanssens en Flor” en vertoefden en werkten hard in hun tuin “groenten en aardappelen voor eigen gebruik, familie en vrienden. Vier jaar geleden kwamen zij dan naar de Ceder en naar het zeggen van Jef zitten ze hier goed: “Kost en inwoon en alles wat we moeten hebben. Af en toe een klapke met kennissen, een gazet en de TV. Wat moet ne mens meer hebben?!”

Vrijwilligers CC de Meent werden getrakteerd op een glaasje en lekker etentje

Beersel- Bij het afsluiten van het seizoen werden de vrijwilligers van CC de Meent getrakteerd op glaasje, een heerlijk etentje en zomers vrijwilligersfeest. Dit vond plaats in de foyer van CC de Meent zelf. Naast de vrijwilligers werden ook de bestuurders en leden van PEVA-vzw de Meent uitgenodigd, omdat dit verkiezingsjaar ook hun laatste jaar is van deze legislatuur dat zij nog deel uitmaken van het bestuur van vzw de Meent. Zowel schepen van cultuur en voorzitter van PEVA-vzw de Meent Eddy Deknopper en Geert Poelaert, cultuurfunctionaris-directeur van CC de Meent, brachten hulde aan de vrijwilligers voor hun inzet en hulp en wezen op het belang van deze groep die een vlotte werking vergemakkelijken en mogelijk maken. Ook werd het woord gevoerd door Katrien Vanhoef, die samen met echtgenoot Didier Paesmans op bijna een jaar tijd van cultuurcafé de Alzenbar een fameus succesverhaal aan het schrijven zijn. Ook zij wees op het belang van de vrijwilligers en hoopte dat het succesverhaal in de toekomst zou kunnen worden verder geschreven en dit op een even flexibele wijze.

 

 

Monument voor lambik en de band van het bier met de Zenne

Aan de Zennebrug aan de Albert Denystraat in Lot werd een monument geplaatst om de Zenne in de belangstelling te brengen. De bacteriën in de lucht langsheen de Zenne zorgen ervoor dat we in onze streek lambik kunnen brouwen. Dit is een uniek product, net als de geuze die ontstaat als jonge en oude lambik gemengd wordt en op flessen kan rijpen. De inhuldiging gebeurde in aanwezigheid van de brouwers en het gemeentebestuur. Nadien volgde een receptie met lambik en geuze in de Lambik-O-droom in de Molenstraat 47 in Lot.

 

 

 

 

Michel Ruykens stopt met gemeentepolitiek

Het organiseren op zaterdag 23 juni van sp.a Beersel van haar jaarlijks Pannenkoekenfestijn, was ook de gelegenheid van gemeenteraadslid Michel Ruykens om aan te kondigen dat hij voor de laatste maal de gasten zou verwelkomen als gemeenteraadslid. Oud-schepen en gemeenteraadslid Michel Ruykens: “De geruchtenmolen draaide al een hele tijd op volle toeren. Ik kan nu duidelijk bevestigen dat ik niet langer zal deelnemen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Na dertig jaar intense inzet voor de partij is het tijd om een stapje terug te zetten. “ Men kan moeilijk zeggen dat de “politieke” doortocht van Michel Ruykens in Beersel niet onopgemerkt bleef: zo was ocmw-raadslid, gemeenteraadslid 6 jaar in de oppositie en in de meerderheid, 12 jaar schepen, partijvoorzitter, regionaal voorzitter, enz… Michel Ruykens: “ Vanaf januari 2019 wens ik volledig te genieten van mijn mooiste benoeming, die van ere-schepen van de gemeente Beersel. Ik wens langs deze weg iedereen te danken, die een en ander allemaal hebben mogelijk gemaakt. Mijn betreurde echtgenote op de eerste plaats. Met haar aan mijn zijde was ik wellicht nog wat doorgegaan, maar de leemte is te groot. “ Naar de verkiezingen van 14 oktober toe wenst Michel Ruykens alle sp.a kandidaten veel succes en een mooi verkiezingsresultaat

 

 

Bende van Beersel” blijft het doen

Ook dit jaar verzamelden 225 leden van de “Bende van Beersel zich aan het kasteel van Beersel. ” Leden van de Bende van Beersel zijn allemaal leerlingen van de Beerselse basisscholen, over de verschillende onderwijsnetten heen. Voor het 3de schooljaar op rij ging de Bende van Beersel zijn strijd aan voor het klimaat. Ook dit schooljaar was het niet anders en ging ze op onderzoek en bracht ze het energieverbruik van elke school in Beersel op kaart. De “Bende van Beersel” stelde ook één groot doel voorop: met de acht Beerselse bendescholen samen voldoende energie besparen om samen 5% extra minder CO² uit te stoten( of 15% ten opzichte van de start van het project). Telkens blijft het dan ook een uitdaging en wordt het uitkijken naar het eindresultaat. En ook dit jaar was het niet anders. De bendeleden speelden ook dit jaar een groot spel en zo kwamen zij te weten dat het ook het  3de bendejaar kon afgesloten worden met een positieve toets en het behalen van de doelstelling.

 

 

 

“The Golden Sturgeon” nodigt cast en andere medewerkers uit op de Meigemheide

Leila Fisher, wanneer je haar naam nog niet kent zou daar wel eens verandering kunnen in komen. Zijzelf leidt The Golden Sturgeon, haar echtgenoot Sanjai Mistry mag je de creatieve directeur van The Golden Sturgeon noemen. Leila Fisher en haar gezinnetje kwamen in het voorjaar van 2017 op de Meigemheide in Dworp wonen. Leila Fisher is niet alleen de schrijfster van het boek” Mijn naam is Jack” of het waar gebeurde verhaal van een kind uit de township dat van een vrouw een moeder maakte, zij runt ook en is producer bij The Golden Sturgeon” een firma die reclamefilmpjes maakt. De firma heeft een zetel in Zuid-Afrika en hier in België. Het cliënteel is dan ook verspreid over de hele wereld met o.m. Engie, tweedehands.be, Proximus, Fiat, Carrefour, Partena en nog vele anderen in binnen- en buitenland . Waarom nu dan dit gezellig samenzijn op de Meigemheide ? Leila Fisher: “ Ik heb al met heel wat mensen en firma’s gewerkt, maar nu maakten wij toch de “top” mee. Het hele project vergde zowat vier maanden, na de eerste contacten met WIJS, het reclamebureau van Partena Ziekenfonds. En het klikte meteen, uiteindelijk groeide het uit tot een ongelooflijk traject, ik ontmoette veel “echte” mensen en velen van hen, waaronder heel wat van de regio, zegden toe om mee te werken met de reclamespots voor Ziekenfonds Partena. De reclamespots zijn op TV1 trouwens te zien voor en na de wedstrijden van het WK voetbal. “ En om haar dankbaarheid en waardering te tonen werd het hele gezelschap op de Meigemheide uitgenodigd voor een (uitgebreid) lekker hapje en een fris(meer dan één), dorstlessend drankje. Vele aanwezigen geraakten ook maar niet uitgepraat over deze mooie streek!

  • 15u Nina Butera,
  • 17u De KetnetBand,
  • 19u Les Copines = Isabele A, Ianthe Tavernier (buurtpolitie) & Anne Van Opstal
  • 21u Steam-Factory (coverband) 

Nina Butera is een jonge dame uit Sint-Pieters-Leeuw die onder de vleuges van Christophe en Paul Severs haar eerste hit te pakken heeft namelijk "Die eerste zoen". Nina mag het publiek opwarmen voor de KetnetBand die om 17u alle jonge harten sneller zal laten slaan. Eens de KetnetBand uitgezongen is wordt het podium ingenomen door Isabela A, Ianthe Tavernier en Anne Van Opstal die samen 'Les Copines' vormen.  de laatste groep is er de live coverband Steam-Factory. Steam-Factory zal ons trakteren op covers van o.a Tina Turner, ABBA, AC/DC, Blues Brothers en zoveel meer. Zij spelen funk, disco & rock m.a.w. het gaat er stomen. zondag 10 juni: jaarlijkse meeting (25ste editie) voor VW Oldtimers - kasteel van Beersel. Bijeenkomst van volkswagen old-timers. Zij zijn de hele dag door gratis te bezichtigen aan het kasteel. In de namiddag omstreeks 14u vertrekken verschillende van deze old-timers er op uit voor een rondrit doorheen de Zennevallei. links naar de Facebook evenementen: Rondrit: https://www.facebook.com/events/317644378730926/
Optredens: https://www.facebook.com/events/426320467828213/
Luchtgekoeld VW treffen: https://www.facebook.com/events/382245182246680/

 

De zorgsticker/zorgkaart wordt besproken in de PZ ZENNEVALLEI

Op de laatste gemeenteraad werd het principe van de zorgsticker/zorgkaart besproken. De meerderheid van N-VA/CD&V steunt dit idee, dat door sp.a was geagendeerd. Omdat dit tot de bevoegdheid van de politie behoort, zal de meerderheid dit aankaarten op het niveau van de politiezone Zennevallei en de nodige stappen ondernemen om de gemeentebesturen van Halle en Beersel te overtuigen, zodat dit een uniform beleid wordt in de hele zone. Door een gebrek aan parkeerplaatsen is het voor zorgverleners, zoals dokters of thuisverpleegkundigen, niet altijd eenvoudig om een parkeerplaats te vinden dichtbij hun patiënt. Dit probleem kan verholpen worden door de invoering van een zorgsticker/zorgkaart. Als inwoners een zorgsticker op hun garagepoort of brievenbus kleven, geven zij aan dat ze de parkeerplaats voor hun poort of oprit ter beschikking stellen van zorgverleners die op huisbezoek zijn. Enkel zorgverleners die een zorgkaart op hun dashboard liggen hebben, kunnen dan van deze parkeerplaatsen gebruik maken. De zorgkaart vermeldt de contactgegevens van de zorgverlener zodat deze gecontacteerd kan worden als die zich in dringende gevallen alsnog moet verplaatsen. Burgemeester Luc Deconinck antwoordde op de gemeenteraad van 28 juni 2018 dat het college van burgemeester en schepenen het idee van de zorgkaart steunt en dit wenst in te voeren op het niveau van de politiezone Zennevallei. Een dergelijke zorgkaart is niet voorzien in het verkeersreglement en een gemeentelijke verordening kan het verkeersreglement niet wijzigen. Het is wel mogelijk dat de politie een “gedoogbeleid” uitwerkt. Dit betekent dat de overtreding (want het blijft een overtreding) dan niet geverbaliseerd wordt. Vermits de politie hiervoor bevoegd is, dient dit gerealiseerd te worden via een beslissing in de politiezone om die specifieke situatie te gedogen. Voor de eenvormigheid lijkt het wenselijk dat de politieraad hiervoor een helder afsprakenkader uitwerkt. De burgemeester bevestigde dat hij dit zal aankaarten met de bestuursmeerderheden in Beersel en Halle zodat de zorgkaart in de hele politiezone kan ingevoerd worden.

Stef Gits maakt opnieuw radio

Stef Gits keert terug naar zijn oude liefde en gaat opnieuw radioprogramma's presenteren. Stef Gits is woordvoerder van Toerisme Vlaanderen en heeft er al een mooie mediacarrière opzitten. Zo was hij jarenlang eindredacteur/nieuwslezer bij Q Music en eindredacteur bij het VTM Nieuws. Maar wist je dat Stef al 36 jaar gebeten is door de radiomicrobe? Stef Gits was amper 14 jaar toen hij al actief was bij vrije radio's in de streek zoals Mega, Media, Radio Viva, Moetoen en Radio Contact. Maar het langst van al zat hij achter de microfoon bij Stadsradio Halle, een zender waar hij alleen maar warme en dankbare herinneringen aan heeft. "En nu krijg ik dankzij de Halse radio Victoria de kans om in mijn vrije tijd weer wat radio te maken. Een paar uurtjes per week. De cirkel is nu rond wat mij betreft. Ik heb er ontzettend veel zin in."   Bij Victoria reageren ze opgetogen op de komst van Stef Gits : "Victoria is al jaren een kweekvijver van radiotalent. Medewerkers van ons zijn uitgezwermd naar VRT, Musichall en tal van productiehuizen. Stef zal zich hier zeker thuis voelen!"  Je hoort Stef Gits elke werkdag tussen 4 en 5 's middags op Victoria (happy Music via 105.2 FM of www.radiovictoria.be  

 

 

 

 

GOOIK

Gooik wil van fruit extra troef maken

Gooik- Het kan niet worden ontkend, de hoogstamboomgaarden krijgen meer en meer aandacht. Hun waarde wordt opnieuw volmondig erkend voor het Pajotse landschap. Boomgaarden zijn nu eenmaal uitstekende stapstenen voor planten en dieren, zoals de steenuil of de eikelmuis.. Een en ander was de aanleiding tot de groei van het project “Gooiks Fruit”, waarbij de gemeente Gooik, de provincie Vlaams Brabant en het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei de handen in elkaar slaan om Gooik verder als een fruitregio te profileren. Vooral het Regionaal Landschap neemt de concrete actie op de schouders. En verder zit er nog heel wat in de pîpeline en kan er nog veel worden verwezenlijkt. Wie wil meewerken of meer info wil, kan terecht bij het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei op www.pajot-zenne.be.

 

HALLE

Volop solden in Halle

Halle- Wanneer de Halse reuzebraderie achter de rug ligt, weet je dat je zeker naar Halle moet om te kunnen genieten van de solden. Immers, traditioneel worden de Halse solden ingeluid door de braderie. De braderie, georganiseerd door de Verenigde Handelaars Halle kende al een succesvol verloop en waarom zou de traditie niet worden gevolgd en komen niet alleen de Hallenaren, maar ook kooplustigen uit de regio om te kunnen genieten van de “koopjes”. Het is nu eenmaal zo, juli is dè maand waarin heel België aan het shoppen slaat: de zomer solden gaan dan inderdaad van start! En voor wie er maximaal wil van genieten zijn er enkele gouden tips voorhanden. Een goede raad, stort je niet zomaar in de koopjesgekte, maar ga alvast deze periode met een weloverwogen plan tegemoet. Eerst en vooral, ga vooraf in de winkels kijken. Gade kledij of schoenen al op voorhand passen of noteer in de loop van het jaar welke kledij je wil aanschaffen. Onderwerp ook je kleerkast aan een kritisch onderzoek. Bepaal op voorhand welke artikelen je wil kopen. Stippel een weg uit en bepaal op voorhand welke winkels je wil doen. Neem maximum één vriendin mee. Het is niet handig om met meerderen een toch al overvolle winkel binnen te stappen. En tenslotte heb je toch maar de mening van één vertrouwenspersoon nodig bij je aankopen. Ga van ’s morgens al opstap en ook nog eens(of enkel) tegen het einde van de soldenperiode. Waarom zou je er niet aan denken om online te shoppen? En tenslotte, vergeet de belangrijkste tip niet: geniet van de dagen van de solden!

 

 

Sociale dienst stad Halle verhuist naar Sociaal Huis

Halle- Vanaf 26 juni kan je met alle vragen over jouw pensioen of een tegemoetkoming voor mensen met een beperking terecht in het Sociaal Huis. De verhuizing van de sociale dienst van de stad naar het OCMW is het gevolg van de samensmelting van beide organisaties. Stad en OCMW willen zo maximaal inzetten op overzichtelijke en kwalitatieve dienstverlening. Stad en OCMW Halle worden vanaf 1 januari één grote organisatie. Dat is niet alleen een wettelijke verplichting, maar stad en OCMW zien dit als een kans om nog meer te streven naar een kwalitatieve, burgergerichte dienstverlening. De integratie van de sociale dienst van de stad in het Sociaal Huis is een stap in dat verhaal. Vanaf dinsdag 26 juni vind je de sociale dienst van de stad dus in het Sociaal Huis aan de Auguste Demaeghtlaan 38. In het Sociaal Huis kon je al terecht met alle vragen over zorg, hulpverlening en sociale aangelegenheden.

 

 

 

 

Opnieuw Duatlon in Halle

Halle- Sportievelingen in Halle én verre omstreken vragen zich al weken af of er een volgende editie van de Duatlon van Halle komt, na het stoppen van vzw Renkoekoek. Het antwoord luidt volmondig ja! De sportieve ploeg van de Halse 3atlon Organisatie (H3O) neemt de organisatie over. Op zaterdag 18 augustus wordt er opnieuw gelopen en gefietst doorheen de Halse straten. Halle heeft een mooie, succesrijke traditie in het duatlonwereldje. Al vele jaren verscheen de Belgische duatlontop er aan de start in een wedstrijd die door alle atleten geprezen wordt voor zijn mooie en selectieve parcours. Jaarlijks liepen meer dan 250 deelnemers door de Halse straten, wat van deze duatlon meteen één van de grootste van Vlaanderen maakt. Extra troef waren de reeksen voor jeugd- en g-sportatleten, waarmee meteen ook de toekomst van deze kleinere sport verzekerd werd. Toch zag het verdere bestaan van Duatlon Halle er even slecht uit. Vzw Renkoekoek gaf te kennen zich meer te willen toespitsen op enkele andere activiteiten. Gelukkig stonden enkele leden van de Halse 3atlon Organisatie op. Zij vormden een werkgroep en namen de organisatie van de duatlon op hun sportieve schouders. Het succesvolle concept van de vorige edities wordt behouden: er wordt gestart met een jeugdreeks voor 6 tot 12-jarigen en één voor 12 tot 16-jarigen. Om ook mensen met een beperking de kans te bieden om deel te nemen krijgen de g-sporters hun eigen reeks. Stipt om 18u is het dan de beurt aan de senioren om het beste van zichzelf te geven op het uitdagende parcours. Ze krijgen 5,6km lopen, 37,8km fietsen en opnieuw 2,8km lopen voor de kiezen. De wedstrijd staat open voor zowel recreanten, al dan niet in een duo-combinatie waarbij elke atleet één onderdeel voor zich neemt, als voor competitieve atleten. Door de realisatie van het zwembad “Hallebad” en het bijhorende plein bood de kans zich aan om alles te centraliseren op het Stedelijk Plein. Voor, tijdens en na afloop van alle wedstrijden kunnen toeschouwers en deelnemers terecht in het duatlondorp voor een hapje en een drankje. Meer info: https://www.duatlonhalle.be . .

Professioneel Hals muziekensemble bekroond met Gouden Label.

Halle- Het Hildebrandt Consort uit Halle heeft van Klassiek Centraal een Gouden Label in ontvangst mogen nemen voor hun baanbrekende toevoeging aan het Bach-repertoire: de ‘Grosse Messe (1739) für Bach und Luther’, een monumentale Lutherse mis, gebaseerd op Bach’s Dritter Teil der Clavierübung, een werk dat tot nu toe vooral bekend was bij orgelliefhebbers. De uitreiking van de Gouden Labels vond dit jaar plaats in Geel. Behalve deze prijs voor een uitzonderlijk project, waren er ook prijzen in diverse andere categorieën voor Roeland Hendrickx, Piet Swerts, jonge talenten als Balder Dendievel, en bijzondere producties door Hendrickje Van Kerckhove, Eliane Rodrigues, Wilfried Van den Brande, Dirk Brossé, Alon Sariel en nog vele anderen. De Halse organist en artistiek leider Wouter Dekoninck vertaalde de orgelpartituur naar de klankwereld van Bachs zangers en barokorkest, haalde er de oorspronkelijke Lutherse koraalteksten bij en construeerde op basis van de tekst en de muziek de vocale partijen. Hij verwerkte ook enkele instrumentale sinfonia’s in de mis, die verwijzen naar het koraal en het geheel luchtig maken. Deze opbouw typeert de Grosse Messe (1739) für Bach und Luther als tegenhanger van de H-Moll Messe en bezorgt het werk een uitgesproken identiteit. Daardoor bekleedt de Grosse Messe (1739) für Bach und Luther een bijzondere positie in Bachs oeuvre en in zijn genre: het is enig in zijn soort, net als de H-Moll Messe, de Johannespassie of de Mattheuspassie, en juist daardoor zo fascinerend.

 

De Vaantjeskoek nu ook officieel streekproduct “Straffe Streek”

Halle- In het kader van het actieplan “verder bouwen aan een aantrekkelijke handelskern” is de aanpak van leegstand in het winkelkerngebied voor de stad Halle een prioriteit. De stad wil het bestaande aanbod aan handelszaken centraliseren om zo de winkelstraten opnieuw aantrekkelijker te maken. Op basis van deze visie werd het bestaande winkelkerngebied, gebied waarbinnen handelsactiviteiten worden geconcentreerd, door het bestuur opnieuw vastgesteld. De stad zal ook structurele maatregelen treffen door privébewoning op gelijkvloerse verdiepingen op bepaalde plaatsen te ontmoedigden of te verbieden. Daartoe werd een richtlijnenkader ontwikkeld. Dit kader bakent wonen in winkelkerngebied af waar privébewoning niet toegelaten is. Het richtlijnenkader zal vanaf nu toegepast worden op stedenbouwkundige aanvragen voor bestemmingswijzigingen van bestaande winkels of voor nieuwe projecten. Info: ruimtelijke ordening | ruimtelijke.ordening@halle.be | T 02 365 98 05.

 

 

 

 

 

REGIONAAL

Hallenaar Ward Sluys en Wim Spinoy eindigen op het podium in de Spa Euro Race

Halle- Heel wat bekende namen, waaronder een paar van de streek stonden op de deelnemerslijst van de Spa Euro Race, dat meetelt voor het Belcar-Endurance-Championship. Onder hen de gebroeders Koen & Kris Wauters, Tom Boonen, Anthony Kumpen, Bert Longin en twee jongens van het Pajottenland, Ward Sluys en Wim Spinoy. Het Racing Team Selleslagh kwam met twee AMG Mercedes GT4 wagens aan de start van de Spa Euro Race, waaronder het nummer 31 bestuurd door Hallenaar Ward Sluys en Wim Spinoy. Na een tweede plaats op het circuit van Zolder, reden zij ook hier, in een underdog positie voor een podiumplaats. Deze Mercedes AMG GT4 van het SBM Racing team rijdt voor het eerste jaar mee in de Belcar-Endurance-Championship. Na drie volle uren racen op het zonige circuit van Spa-Francorchamps eindigde de jongens Ward en Wim na 64 ronden op een mooie derde plaats in de Spa Euro Race. “ Het is echt een genoegen om met een wagen als de AMG Mercedes GT4 te mogen deelnemen aan de Belcar-Endurance-Championship,” aldus Ward Sluys. In de reeks twee ging de overwinning naar het team Kumpen, Tom Boonen en Longin, en in deze zelfde reeks eindigde de gebroeders Koen & Kris Wauters op de derde plaats. Na de prijsuitreiking vloog de champagne rijkelijk in het rond. De organisatie Royale Automobile Club Spa ( RACSPA) maakte er van vrijdag tot zondag een groot feest voor de autoliefhebbers van, en kijkt nu al uit naar de volgende editie in september.

 

 

 

LENNIK

Lennik toegankelijke gemeente

Lennik- Onlangs vond op het op provinciehuis in Leuven het slotevent plaats van de campagne met de uitreiking van de handvesten voor de gemeenten. Het belang van de noden van mindervaliden in hun dagelijkse mobiliteit is duidelijk voorgesteld geweest. De provincie is gedurende de campagne bijgestaan geweest door 2 gespecialiseerde bureaus nl. On Wheels & Inter ook de gemeenten konden hier met vragen terecht. Elke gemeente kreeg een jaar de tijd om het 10 punten programma af te werken; Binnen de gemeente Lennik is deze legislatuur veel inspanning geleverd voor toegankelijkheid. Het is een thema in het nieuwe mobiliteitsplan en meerdere gebouwen zijn aangepast; gratis overal parkeren ; parkings zijn voorzien op vraag van mindervalide personen,... Ook het 10 punten programma van de provincie is volledig uitgevoerd waardoor Lennik samen met 3 andere gemeenten (Aarschot,Tienen en Machelen) het handvest van toegankelijke gemeente ontvangen hebben uit de handen van de deputé Marc Florquin. In totaal waren er 33 gemeenten van de provincie Vlaams Brabant ingeschreven de overige gemeenten (29) moeten nog 1 of 2 punten in orde brengen en ontvangen in september het logo voor de website. Een pluim voor de administratie en de technische dienst om alles binnen termijn af te werken. De gemeente Lennik mag nu een jaar lang de titel van toegankelijke gemeente op de website plaatsen met passend logo.

 

 

 

SINT-GENESIUS-RODE

Ezelsoor ook in SINT-GENESIUS-RODE

Ezelsoor, de gratis boekenkaftdag gaat in Sint-Genesius-Rode door op woensdag 5 september van 13u tot 17u in GC de Boesdaalhoeve. Gezinnen met kinderen vanaf 6 jaar hoeven tijdens de grote vakantie niet op zoek naar kaftpapier. In de eerste week van september kunnen zij gratis en origineel ontworpen kaftpapier krijgen! Dit papier werd ontworpen door kinderen en jongeren uit de deelnemende gemeentes.
Er is ook randanimatie voorzien: er zijn (strip)tekenaars die je boek of schrift personaliseren en er zijn creatieve of muzikale workshops. Verenigingen stellen hun werking voor en misschien kan je ter plekke inschrijven voor een familievoorstelling of een hobby tijdens het volgende schooljaar.

De eerste editie van Ezelsoor vond plaats in 2010 in Halle en Bierbeek. Intussen breidde de groep Ezelsoor-partners stevig uit. In 24 gemeentes (uit Vlaams-Brabant, Brussel en Oost-Vlaanderen) werken verschillende diensten samen aan een gezinsvriendelijke programma voor +6-jarigen. Banden worden gesmeed tussen cultuur -of gemeenschapscentrum en de bibliotheek, de jeugddienst en/of de integratiedienst.
Dit zijn de deelnemende gemeenten aan Ezelsoor 2018: Aarschot, Asse, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Halle, Herne, Herzele, Kraainem, Laken, Lennik Liedekerke, Linkebeek, Machelen, Meise, Molenbeek, Ninove, Ternat, Wezembeek-Oppem, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Gillis, Zaventem en Zemst.

 Vanaf begin juli is de vernieuwde website van Ezelsoor online. Op www.ezelsoor.info kan je het volledige programma van de 24 gemeentes raadplegen en kan je snuisteren in de verschillende ontwerpen van het kaftpapier (5-tal per gemeente – in totaal 20-tal verschillende patronen. Je vindt er ook alle (praktische) informatie en contactgegevens per deelnemende gemeente.

 

Dagcentrum De Poel krijgt cheque van 3.000 euro

Sint-Genesius-Rode- In de lokalen van dagcentrum De Poel Kerkeveldweg 100 te Sint-Genesius-Rode kwam Bernard Van den Heuvel, voorzitter van “Feest in Rode- Rhode en Fête “een cheque overhandigen met het mooie bedrag van 3.000 euro. “Feest in Rode” “Rode en Fête” is een rommelmarkt met vandaag 850 staanplaatsen die al 30 jaar bestaat en jaarlijks plaats vindt “boven de spoorweg” in Sint-Genesius-Rode. Het was voorzitter Bernard Van den Heuvel die een cheque van 3.000 euro kwam overhandigen in de lokalen van dagcentrum De Poel aan de mensen van de vriendenkring. Louis Chabert, voorzitter Vriendenkring De Poel Rode: “Wijzelf zijn als Vriendenkring- met nog Roland Swalens, Greta Vandenplas, Jean Janssens, José Konings en Freddy Steens-  al meer dan 20 jaar actief voor het dagcentrum van De Poel te Rode. Met het organiseren van diverse activiteiten kunnen wij ons steentje bijdragen om aan de noden van deze vzw tegemoet te komen. Ons doel is mede te zorgen dat onze kwetsbare gasten kunnen genieten van een aangepaste en verbeterde accommodatie. Zonder enige schroom mogen we zeggen dat we hierin, met ons klein groepje, geslaagd zijn en dat de directie van De Poel ons hiervoor zeer dankbaar en erkentelijk is. “ vzw De Poel beheert drie dagcentra: Schepdaal, Sint-Pieters-Leeuw en Sint-Genesius-Rode, en twee wooncentra met kortopvang te Ternat en te Ruisbroek. Dagelijks worden er zo'n 180 personen met een beperking opgevangen, gaande van licht, matig tot ernstig, die om verschillende redenen (o.a. te hoge productienormen), niet in een beschutte werkplaats terecht kunnen. Elk dagcentrum is verdeeld in leefgroepen en iedere leefgroep heeft zijn eigen werking en een aanbod van ateliers. Louis Chabert: “De laatste twee jaar heeft ons centrum van Rode zich gefocust op het begrip “arbeid”, echter arbeid zonder enige vorm van prestatie- en/of tijdsdruk. Zo kunnen onze gasten ingeschakeld worden in een nieuwe industriële keuken en in een lokaal voor manuele vaardigheden. De omgang en begeleiding binnen De Poel is gebaseerd op de begrippen “respectvolle bejegening” en “eerbied voor de eigenheid van elk individu”.  De gasten worden begeleid op het vlak van fysieke conditie en mentale, sociale en emotionele vaardigheden, met als doel de levenskwaliteit van elke gast te optimaliseren. “

 

 

U11 van KFC Rhodienne-De Hoek in finale Jeugdcup Het Nieuwsblad

Vlaams-Brabanders, die in overstromingsgevoelige zones wonen, kunnen provinciale subsidies krijgen om hun woning te beschermen tegen wateroverlast. Twee inwoners van Sint-Pieters-Leeuw ontvingen als eerste subsidies voor waterpreventie. Streekmotor in strijd tegen wateroverlast De provincie Vlaams-Brabant is de motor om overstromingen en wateroverlast aan te pakken en zal ook blijven investeren in grootschalige werken, zoals de aanleg van overstromingsgebieden. Maar wateroverlast kan niet alleen met deze maatregelen bestreden worden. Bij extreme weersfenomenen zal het nooit mogelijk zijn alle wateroverlast te vermijden. Er moet dus ook ingezet worden op het beperken van wateroverlast en -schade. Het provinciaal subsidiereglement ‘waterpreventieve maatregelen’ biedt eigenaars die hun gebouw waterproof maken tot 75% subsidie, met een maximum van 7.500 euro voor een woning of een gebouw dat gebruikt wordt voor beroepsdoeleinden en tot 10.000 euro voor een gebouw in collectief gebruik. Eerste subsidies voor waterpreventie Luc Carlier kampte al meermaals met wateroverlast in de garage en traphal. Hij liet twee waterdichte schotten op maat maken om te verhinderen dat bij overstromingen water zijn woning kan binnendringen via de garagepoort en een kruipruimte. ‘Dankzij de provinciale subsidie van ruim 2.100 euro, die 75% van mijn kosten dekt, ben ik vanaf nu via een beperkte investering veel beter beschermd tegen toekomstige wateroverlast’, zegt Luc Carlier. Een andere inwoner uit Sint-Pieters-Leeuw ontvangt ruim 350 euro subsidie voor de terugslagklep die hij liet plaatsen op zijn rioolafvoerbuis om overstroming vanuit de riolering in zijn kelder tegen te gaan. ‘Dit maatwerk is erg arbeidsintensief. Daarom duiden we projectgebieden aan. Naast de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Beersel en Sint-Genesius-Rode, werden nu ook Linter en Aarschot aangeduid’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor waterlopen. ‘Om de mensen zo goed mogelijk te begeleiden, werken we nauw samen met de gemeenten om de maatregelen te realiseren en zien we toe op de correcte uitvoering van de werken. Op die manier willen we snel tot goede resultaten komen zodat de mensen gespaard blijven van waterschade’. Infoavonden over waterpreventie De provincie Vlaams-Brabant plant verscheidene info-avonden: woensdag 27 juni, 19 uur, Sint-Genesius-Rode, Gemeentehuis, Dorpsstraat 46 maandag 2 juli, 19 uur, Linter, Parochiecentrum Neerlinter, Kasteelstraat 3.

 

 

 

SINT-PIETERS-LEEUW

Cultuurcentrum Coloma brengt “Cultuur dichtbij”

Sint-Pieters-Leeuw- Begin juni werd in de Merselborre het cultuurprogramma van CC Coloma voorgesteld. Meteen ook de aftrap van het nieuwe cultuurseizoen en net zoals de voorstelling van de brochure, brengt het cultuurcentrum dit jaar “cultuur dichtbij” met enkele portretten van markante dorpsfiguren. Het is intussen traditie geworden om de Leeuwenaren net voor de zomer het cultuurprogramma voor volgend seizoen voor te stellen. Ook dit jaar zorgt het cultuurcentrum Coloma voor een gevarieerd aanbod. De brochure is intussen in alle bussen van de gemeente bezorgd. In de Merselborre stelden zeven dorpsfiguren (namelijk) hun persoonlijke cultuurtip voor en de lokale muziekgroep Blast’em zorgde voor de muzikale omkadering. De zeven dorpsfiguren: Bruno Crockaert, Laurentine Noynaert, Rik Goossens, Johan Devoghel, Adriaan Devillé, Yvonne Smit en Adrian Wauters. Ook dit jaar staan weer heel wat toppers op de affiche. Buurman en de Helden geven het beste van zichzelf tijdens Vlaanderen feest en met o.a. Brassband Buizingen, Stan Van Samang, een heus jazzfestival, Ruben Van Gucht, Brussels Sinfonietta en vele andere doorheen het jaar, heeft het cultuurcentrum de Leeuwenaars weer veel goeds te bieden. Wie aanwezig was, kon de avond zelf al tickets kopen voor zijn of haar favoriete voorstelling vóór de echte ticketverkoop, die van start gaat op zaterdag 9 juni om 10 uur. In de marge van de voorstelling blikte schepen van cultuur Jan Desmeth(N-VA), terug op de voorbije bestuursperiode cultuurbeleid. “De opwaardering van het Leeuws cultuurbeleid is er één waar ik best fier op ben. Ik ga ervan uit dat dit zeker verder zal gezet worden. Dat dit over de hele huidige bestuursperiode volledig binnen het budget is kunnen gebeuren, toont aan dat cultuur stilaan opnieuw een volwaardige plaats in onze gemeente wist te verwerven. Het binnenhalen van de Vlaamse subsidies (90.000 euro per jaar) in het begin van deze bestuursperiode heeft dan weer geholpen om het aanbod te verhogen naar onze inwoners toe en dit zonder verhoging van de gemeentelijke dotatie.”

 

Bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw biedt nu ook “Fundels” aan

Sint-Pieters-Leeuw- De gemeentelijke bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw bestaat uit de hoofdbibliotheek(Rink het centrum) en 4 filialen(Negenmanneke, Ruisbroek, Vlezenbeek en Zuun). Men kon er al gebruik maken van heel wat diensten en het blijft er niet bij…. Vanaf nu biedt de bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw ‘Fundels’ aan. Dat zijn digitale prentenboeken voor kinderen tussen 3 en 6 jaar. Bestaande prentenboeken worden tot leven gebracht, het verhaaltje wordt voorgelezen en aangevuld met vele leuke teken-, speel- en doe-activiteiten. Ben je lid van de bibliotheek? Dan krijg je gratis toegang tot de Fundels via een app op je smartphone of tablet. Geen internet? Geen probleem! De boeken zijn ook offline te gebruiken. Zo hebben je kinderen altijd iets leuk om mee te spelen en leren ze heel wat bij. Al bij al is dit perfecte leesvoer voor je kinderen tijdens de vakantie! Uiteraard heeft de bibliotheek nog heel wat meer diensten in aanbod: boeken, tijdschriften, cd's, dvd's, taalcursussen, strips en houten puzzels ontlenen; gratis gebruik van internet (pc's met office-gebruik) en toegang tot WIFI; werken uit andere bibliotheken aanvragen; kranten en tijdschriften lezen; documentatiemappen en gemeenschapsinformatie; fotokopiëren (kleurenkopieën tot A3-formaat); er is een stand met brochures en documentatie van het gemeentelijk toerismebureau. Het bibliotheekpersoneel zal u met genoegen adviseren en begeleiden tijdens uw bezoek.

 

 

Binckbank Tour doet ook Sint-Pieters-Leeuw aan

Sint-Pieters-Leeuw- Na het succes van de ritstart (2015) en de aankomst (2016) van de Eneco Tour ( bracht meer dan 5000 wielerfans op de been) maakt Sint-Pieters-Leeuw zich opnieuw klaar voor een groot feest voor wielrennersfans. Op vrijdag 17 augustus is Sint-Pieters-Leeuw de vertrekplaats van de vijfde rit in de Binckbank Tour, een rit in lijn van Sint-Pieters-Leeuw naar Lanaken over een afstand van 208,4 km. De Binckbank Tour 2018 start op maandag 13 augustus in Herenveen (Nederland) en finisht op zondag 19 augustus op de Muur van Geraardsbergen. Het “Start evenement in Sint-Pieters-Leeuw: speelt zich volledig af in en rond het gemeentehuis. Wielerfans kunnen de bussen van de renners verwelkomen vanaf 09u00, in de Nieuwenhovenlaan waar het materiaal wordt klaargemaakt en de renners al lichtjes opwarmen. Programma: Vanaf 07 uur wordt het centrum van Leeuw afgesloten. Het centrum is bijgevolg niet meer bereikbaar met de wagen. De presentatie van de renners met een kort interview start om 10u20 op het podium achteraan de parking van het gemeentehuis. Het officieuze startschot wordt gegeven om 11u25 op de Pastorijstraat ter hoogte van het gemeentehuis. De officiële start 'wordt gevlagd' op de Pepingsesteenweg ter hoogte van huisnummer 186. Plaatselijke ronde van +/- 18 km met tussensprint op de Brusselbaan ter hoogte van huisnummer 524, ongeveer 300 meter voor het rondpunt aan het gemeentehuis. De bezoekers kunnen gebruik maken van de volgende pendeldiensten; Vanuit Vlezenbeek naar centrum Sint-Pieters-Leeuw: -parking Merselborre, Schaliestraat. -parking op de Vlezenbeeklaan, kruising met Zyepestraat. -parking dorp 8. Pendeldienst van 9 uur tot 11 uur en terug vanaf 12u15 tot 14u00. Van op de parking Makro, Bergensesteenweg 427 – 1600 Sint-Pieters-Leeuw. Warenhuis Makro stelt parkeerplaatsen ter beschikking, grenzend aan de Bergensesteenweg, links van de rijrichting. Pendeldienst vanaf 09u00 tot 11u00 en terug vanaf 12u15 tot 14u00. Kom met de fiets en maak gebruik van de fietsstalling op de parking achter de tekenschool, er zal toezicht worden gehouden aan de fietsstalling. Let op: het gebruik van een fietsslot is verplicht. Op de parking van het gemeentehuis wordt een supportersdorp ingericht. Bezoekers kunnen genieten van een drankje en een hapje en de renners van dichtbij begroeten. Inwoners van Sint-Pieters-Leeuw die hinder zullen ondervinden door het parkeerverbod langs het parcours worden hiervan op de hoogte gebracht via een bewonersbrief, Alle inwoners van Sint-Pieters-Leeuw ontvangen een brochure in de brievenbus met alle praktische info over dit wielerevenement. Omdat de Binckibank Tour de nodige drukte met zich zal meebrengen en het centrum al vroeg op de dag verkeersvrij wordt gemaakt is het gemeentehuis uitzonderlijk gesloten op vrijdag 17 augustus. Het recyclagepark zal op vrijdag 17 augustus pas open zijn om 13u00.

 

Sint-Pieters-Leeuw gaat mondiaal

Sint-Pieters-Leeuw- Onlangs werd in het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw de nieuwe adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking geïnstalleerd en dit onder het waarnemend oog van schepen voor lokaal mondiaal beleid, Marleen De Kegel. Deze raad is een verruiming van de GROS (gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking) en zal inhoudelijk vooral werken rond de sensibilisering van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties m.a.w. Noord en Zuid werken hand in hand aan ontwikkelingskansen voor iedereen in een duurzame samenleving. Jean-Pierre De Leener neemt de taak van voorzitter op zich en Martine Vandaele wordt ondervoorzitter. Interesse om aan te sluiten? Je bent steeds welkom. Meer info: dienst Ontwikkelingssamenwerking, ingrid.baroen@sint-pieters-leeuw.be of tel. 02/371.03..43.

 

 

Roger Van Hemelryck(90) speelt al 80 jaar muziek

Sint-Pieters-Leeuw- Het is een algemeen gegeven, de mensen worden ouder en ouder, vooral vindt men de eeuwelingen bij de vrouwen. Maar er zijn ook mannen die “het lang trekken” en nog meer, die actief blijven op een of ander vlak. Zo iemand is Roger Van Hemelryck uit Sint-Pieters-Leeuw. Weldra wordt hij negentig jaar oud. Vandaag zeker geen wereldwonder meer, maar Roger speelt nog steeds muziek, is wekelijks aanwezig op de repetities en rijdt nog met de auto! Of met andere woorden gezegd: “Een leven vol muziek”! Je kunt moeilijk zeggen dat Roger afstamt van een muzikale familie, al speelde zijn vader piano. Roger is afkomstig van Kesterbeek in Dworp. Samen met zus Angèle liepen ze school in Calevoet, meer bepaald “den bourdon”; hij in het Nederlands, zij in het Frans. Hier volgden zij ook pianolessen. Roger wilde verder gaan op muzikaal vlak en na de oorlog speelde hij al in een orkest: “Allemaal vrienden onder elkaar. In die tijd had ook elke danszaal een orkest. “ Roger was actief bij o.m. een orkest in Drogenbos, Ruisbroek en een bigband in Vlezenbeek. Bals speelde hij tot het einde van de jaren zestig. Aanvankelijk speelden zij voor 150fr per uur, per muzikant. Vandaag maakt Roger nog deel uit van de K.F. Sint-Jozef Kesterbeek Dworp en dit sinds de jaren ’80.Hij komt nog wekelijks naar de repetities in “De Mierennest” te Dworp. “Ik verwittig steeds wanneer ik toch niet kan komen, maar er moet al veel gebeuren opdat ik er niet zou zijn . “ Roger trouwde met Flora Mertens(92) uit Sint-Pieters-Leeuw. Zij kregen vier kinderen Michel, Alain, Veronique en Bernadette en drie kleinkinderen. En ook bij zijn nakomelingen is de liefde voor (piano) muziek erg belangrijk.


 

 

 

PEPINGEN

“Natuurbelevingshoeve Joli” bieuw in Pepingen

Pepingen- Met Vaderdag opende 'Natuurbelevingshoeve Joli' in de Terlindestraat 1 in Heikruis zijn deuren voor het grote publiek, Liesbeth Christiaens en haar echtgenote Johan De Weweire en de 5 kindjes verhuisde in 2015 van Bellingen naar deze hoeve in Heikruis om wat ruimer te gaan wonen. De hoeve met 1,5ha grond was iets ruimer dan waar ze zelf naar op zoek waren. De verbouwingswerken zijn begonnen in februari 2015 en eind juni 2015 verhuisde de familie naar Heikruis. Groot was de verbazing in de maanden juli, augustus en september door de verscheidenheid aan fruit, planten en bomen in de “grote tuin”. Momenteel beschikken ze over een 20tal fruitstruiken en een 50tal fruitbomen, voornamelijk hoogstam. Ook maakt men gebruik van natuurlijke zuivering d.m.v. een rietveld en 2 poelen die het water zuiveren en afleiden naar de nabij gelegen beek. In 2016 zijn ze gestart met het maken van confituur (17 soorten) en appelsap voor eigen gebruik. In 2018 werd JoLi (Johan & Liesbeth) opgericht. De bedoeling is om thuis een plekje te creëren waar de mensen kunnen ontspannen in de natuur. De natuur hun ons thuis maar ook de natuur die hen omringt. Er zullen workshops voor kinderen en volwassen georganiseerd worden, wandelingen, fietstochten met telkens de 'Natuurbeleveingshoeve als uitvalsbasis en eindpunt. Ze willen ook scholen aantrekken en zomerkampen organiseren. In de weiden staan er mini paarden, mini ezels, kippen, schapen, geiten, konijnen (vlaamse reuzen) en varkentjes die, ook volgens principe, allemaal samen in harmonie leven. Deze kleine kinderboerderij wordt nog aangevuld met een speelweide en een speels blote voetenpad. Liesbeth is van opleiding kleuterjuf met een gezonde en ruime interesse voor psychologie. Kinderen zijn haar passie, getuige het feit dat ze zelf 5 kinderen hebben. Hun confituur en appelsap verkopen ze nu op markten en wandelingen 'deze laatste omdat dat voor mijn man een natuurlijke habitat is en omdat de mensen die aan wandelingen deelnemen ook wel artisanaal gemaakte producten kunnen appreciëren' aldus Liesbeth. Hun appelsap verkopen zij momenteel o.a. aan de school Hartentroef in Pepingen. Natuurbelevingshoeve opent elke eerste zondag van de maand de deuren en wordt er telkens gewerkt rond een thema.De website met alle info over de maandelijkse thema’s, activiteiten en zomerkampen, met bovendien ook de mogelijkheid om online appelsap en confituur aan te kopen is vanaf vandaag beschikbaar op www.jolihoeve.be .

 

23ste Roefeldag Pepingen

Pepingen- In Pepingen vond de 23ste Roefeldag plaats. Meer dan 230 kinderen tussen 6 en 12 jaar “deden mee” in de wereld van de “grote” mensen: : groenten en fruit verkopen op de markt, jeugdjournaal live voorlezen op de radio, pralines maken bij de chocolatier, klanten bedienen in het café, dieren verzorgen bij de dierenarts, brand blussen bij de brandweer, foto’s nemen bij de fotograaf, helpen in de supermarkt, hout bewerken bij de schrijnwerker, toneel leren spelen, op bezoek bij de vroedvrouw, een kijkje achter de schermen in het ziekenhuis, en nog veel meer! Met een groep van 4 à 5 kinderen trokken ze naar 2 à 3 verschillende Roefelactiviteiten. Dit Roefelen gebeurde bij 42 verschillende winkels, zelfstandigen, bedrijven enz. die dan hun deuren speciaal voor kinderen openen. Meer dan 60 begeleiders stonden klaar om hen naar de verschillende activiteiten te brengen. Nadien stond er nog een leuke verrassingsafsluiter op het programma in de loods bij D’Haemer (met de steun van gemeenschapscentrum Pepingen).

 


 

 

 

GALMAARDEN

Het heerlijk hoeverestaurant van De Okkernoot is terug!

Galmaarden- Het is weer zover! Naar jaarlijkse traditie organiseert zorgaanbieder De Okkernoot op het einde van ook deze zomervakantie opnieuw haar heerlijk hoeverestaurant. Was u nog niet eerder getuige van deze smaakvolle en hartelijke ontmoetingsgelegenheid? Dan is het hoog tijd daar verandering in te brengen. Er wacht u namelijk een heerlijke barbecue met vlees van superkwaliteit, een rijkelijk gevarieerd groentebuffet, sprankelende dranken en overheerlijke hoeve-ijscoupes. Dit alles tot in de puntjes verzorgd en gebracht voor en door het kortverblijfcentrum en het woonhuis voor personen met autisme in Vollezele, Halle en Denderwindeke. Moet nog meer gezegd worden? Trommel al je vrienden en familie op en kom naar het hoeverestaurant in hoeve De Okkernoot, Repingestraat 12, 1570 Vollezele. Allen hartelijk welkom op zaterdag 25 augustus vanaf 17u en zondag 26 augustus 2017 vanaf 11u.30 tot 20u. Graag tot dan!