Regionaal nieuws

 

BEERSEL

Beerselse ondernemers hielden nieuwjaarsreceptie

Beersel- De nieuwjaarsreceptie van de Beerselse ondernemers in de Alzenbar werd georganiseerd door “ Aha              !” Alsembergse Handelaars,  in het kader van de samenwerking met de leden van de Beerselse Adviesraad Lokale Economie en de Gemeente Beersel. De aanwezigen werden verwelkomd door de voorzitter van “AHa!”, Erik Mosselmans. Gilbert Wouters(Open Vld), schepen van lokale economie, gaf een overzicht van de activiteiten en initiatieven i.v.m. de lokale economie die werden georganiseerd en plaats vonden het voorbije jaar. Zo wees hij naar de nieuwe adviesgroep “BALE” of Beerselse Adviesraad voor Lokale Economie. Ook hoopte hij dat er nog handelsverenigingen zouden worden opgericht in de deelgemeenten waar deze nog niet bestaan. Burgemeester Hugo Vandaele(CD&V) noemde Beersel een gemeente om “goed te ondernemen”: “In Beersel zijn procentueel meer starters dan in Vlaanderen, er zijn minder “uit stappers” dan vroeger en meer werkgelegenheid”. Op deze nieuwjaarsreceptie werd ook de 2de “Nacht van de Ondernemer” aangekondigd. De Nacht van de Ondernemer is een gemeenschappelijke organisatie van het gemeentebestuur Beersel, UNIZO Beersel en Aha!. Vorig jaar moest men het aantal aanwezigen beperken tot 330, dit jaar in CC de Meent kan men dit aantal opdrijven tot 400. Deze 2de editie vindt plaats in CC de Meent, 15 september 2018 vanaf 17u30. En er staat heel wat op het programma: netwerking, receptie, bokswedstrijd in de DOC, “aan tafel” en dansavond met D.J. Voor meer info: Erik Mosselmans 0475/400145 en erik@red-square.be

 

 

Maart wordt druk voor K.F. Sint Jozef Kesterbeek Dworp

Beersel- De muzikanten van de Koninklijke Fanfare Sint Jozef Kesterbeek-Dworp weten momenteel wat doen en zijn druk aan het repeteren voor twee optredens in de maand maart. Zondag 11 maart om 11u luistert de fanfare de misviering op in de parochiekerk van Dworp. Onder leiding van nieuwe chef Dirk Van Leuven wordt een mooi programma uitgevoerd: Caruso, River City, Rinaldo’s air, Adagio Cantabile van L. Van Beethoven/ Harrolds Walters an Adagio Albinoni. De week nadien, op zondag 18 maart om 11u verzorgt de Dworpse fanfare een aperitiefconcert in De Zwaan te Dworp. De aanwezigen zullen kunnen genieten van o.m. Caruso, Cream of Clapton, La vitta é Bella, Abba Gold, Air for winds, Chasing Pavements, A Trumpeter’s Lullaby, American Panorama en Sorry seems tob e hardest word.

 

 

Beersel pakt uit met nieuwe cultuurgids

Beersel- Gemeente Beersel lanceert dit voorjaar een gloednieuwe cultuurgids. Op die manier willen cultuurcentrum de Meent, de bibliotheek en de cultuurdienst inwoners, verenigingen en organisaties wegwijs maken in het brede cultuuraanbod in de gemeente. In de gids wordt toegelicht waarvoor je bij welke dienst terecht kan als vereniging én als particulier, aan welke initiatieven of projecten je kan deelnemen, welke werkgroepen actief zijn om het culturele veld mee vorm te geven en bij welke (sociaal-)culturele verenigingen (het zijn er bijna 100!) je kan aansluiten. Daarbij krijgen de lokale verenigingen een centrale plek. De focus ligt steeds op ontmoeting en de artistieke ontplooiing van jong en oud. Ook wie zelf een evenement wil organiseren vindt de nodige contactgegevens in de brochure terug: van zaalhuur en uitleen materiaal tot de meldingsplicht bij openbare evenementen. Kortom: de gids is hét instrument om wegwijs te worden in het bruisende culturele leven van Beersel. Schepen van cultuur Eddy Deknopper(CD&V): “ Het bruisende leven van de vele culturele verenigingen van onze gemeente, van de Beerselse bibliotheek en van het cultuurcentrum de Meent samenballen in één brochure is haast onbegonnen werk. Toch hebben wij een poging gewaagd met deze handige cultuurgids. “ In feite mag deze gids in geen enkel Beersels gezin ontbreken. Komen er o.m. aan bod: de Cultuurdienst van Beersel, de Beerselse cultuurraad, de sociaal-culturele verenigingen in Beersel, de Bib Beersel, uiteraard CC de Meent, het vrijwilligerswerk en het evenementenloket.

 

 

 

Beersel gaat op zoek naar animatoren

BBeersel- Zowel voor de paas – en of zomervakantie gaat Beersel op zoek naar animatoren. Van hen wordt verwacht dat ze kinderen mee begeleiden op het speelplein en hen zo een onvergetelijke vakantie bezorgen. Gedacht wordt aan kandidaten van minimum 16 jaar oud of die 16 worden dit jaar. Verwacht wordt dat ze gemotiveerd zijn, creatief, speels en organisatorisch. Er wordt ook gevraagd met heel de animatieploeg een geweldige week in elkaar te steken op de voorbereidende vergadering(en). Komen in aanmerking: animator zonder attest of getuigschrift, stagiair, animator met attest en hoofdanimator. In het eerste geval bedraagt de vergoeding 30 euro per dag, in het tweede 75,08 euro per dag en als hoofdmonitor 91,44 euro per dag. Info: Dienst jeugd Gemeenveldstraat 3 1652 Alsemberg, tel: 02/359.16.14-15 en jeugd@beersel.be . De inschrijvingsperiode voor speelpleinjaar 2018(paas- en zomervakantie) loopt nog tot en met 28 januari. Ook als men van plant in een cursus te volgen en achteraf stage in Beersel te lopen, moet in deze periode al solliciteren.

 

Lenterestaurant Jan-Niklaasstichting

Beersel- Het (befaamde) Lenterestaurant van de Jan-Niklaasstichting vindt plaats 10-11 en 12 maart in ’t Mierennest Lotsesteenweg 33 Dworp. Tijdens deze 3-daagse kun je er genieten van heerlijke gerechten, niet in het minst van de huisbereide scampi en hammekes. Het Lenterestaurant wordt georganiseerd voor de stichting die nu al meer dan 50 jaar musiceert met jong en oud, klein en groot. Meer info: janniklaasstichting@gmail.com en 02/381.0899.

 

 

 

Beersel deelde de prijzen “Eindejaarstombola –Editie 2017” uit

Beersel- Voor de tweede maal organiseerde de “Beerselse Adviesraad Lokale Economie(BALE) een eindejaarstombola in de gemeente. Aan de eersteling namen 17 handelaars deel, nu waren ze al met 26.Het kwam er op aan de kerst- en eindejaar inkopen te doen bij één van de deelnemende handelaars, waarmee men mooie prijzen kon winnen. Bij elke aankoop ontving men een tombolabiljet dat moest worden ingevuld en terug gedeponeerd bij de handelaar. Op een totaal van 15.000 lotjes werden er 12.200 uitgedeeld en er waren 22 winnaars. Deze konden hun prijs komen halen in Bezoekerscentrum De Lambiek. Wonnen een waardebon van 25 euro: Haustraete Quentin, Roobaert Luc, Vanbellinghen Marie-Jeanne, Dumony Michele en Croonenberghs. Een waardebon van 50 euro ging naar Frans Merckx, Frederic Landais, André Carlier, Paula Deboeck en Ariane Laver. Een waardebon van 75 euro werd in de wacht gesleept door Viviane Van Goethem, Francis Mansion, Michel Michiels, F.L.Trekers en Sandrine Van Rossum. Een waardebon van 100 euro gaat naar Guy Vander Eeckt, Lien Deknopper, Stephane Baut, Sophie Moriau en Lefever Rita. Ten slotte, werden de twee hoofdprijzen of een waardebon van 200 euro, gewonnen door Christiane Vandenbosch en Gerard De Maeyer. Schepen van lokale economie Gilbert Wouters(Open Vld): Gezien het succes van onze eerste twee edities, komt er zeker een derde. Uiteraard hopen wij dat er nog meer Beerselse handelaars mee op onze kar zullen springen en wat onze prijzentafel betreft, hier kunnen wij misschien ook een extra inspanning leveren?! “

 

 

 

Kookavonden Gezinsbond Dworp Huizingen komen er aan

Beersel- Ook vorig jaar organiseerde Gezinsbond Dworp Huizingen met succes twee reeksen van telkens drie kookavonden “een feestelijk driegangen menu” en ook dit jaar gaat men op de ingeslagen weg verder. Het blijft immers een succesverhaal! Men heeft de keuze over twee reeksen, het aantal plaatsen is wel beperkt tot 15 deelnemers per reeks. Deze kooklessen staan open voor zowel vrouwen als mannen. Het wordt dus een gemengde ploeg. Je hoeft je echtgenoot (echtgenote) niet thuis te laten. Je wordt verrast met enkele fijne recepten! Deze worden samen bereid, smakelijk opgegeten en mee naar huis genomen om de gasten mee te verrassen. Inschrijven kan tot de reeks volzet is bij Alain Eker Beukenlaan 3 te Dworp(0477/170230). Inschrijven is noodzakelijk. Dat kan vanaf heden tot de reeks volzet zijn bij Alain Eker, Beukenlaan 3 te Dworp ( 0477 170 230 ) of via alain.eker@gmail.com of via de website www.gezinsbonddworp.be naar activiteitenkalender, klik op kooklessen. Voor de reeks van 3 avonden betaal je als lid (Gezinsbond Dworp of Huizingen) € 30,00 en als niet-lid € 35,00. Te betalen bij inschrijving! Storten op BE81 0013 2928 0724 op naam van Eker Alain kan ook ! Per avond komen er nog de onkosten van drankverbruik en aankoop van de ingrediënten bij (te delen door het aantal deelnemers). Een en ander vindt plaats In “Ons Huis” Vroenenbosstraat 4 1653 Dworp . De 1ste reeks op volgende dinsdagen om 19.30 uur. 27 februari 2018 20 maart 2018 17 april 2018 en de 2de reeks op volgende donderdagen om 19.30 uur. 1 maart 2018, 22 maart 2018 en 19 april 2018 .

 

 

Op Qaly seniorencampus in Alsemberg vinden 5 dementiecafés plaats

Beersel- Er was al weet van twee dementiecafés die dit jaar zouden plaatsvinden op Qaly seniorencampus Beukenstraat 9 te Alsemberg, maar nu werd het volledige jaarprogramma bekend gemaakt. Het verloop is voor ieder dementiecafé identiek: telkens een uur lezing door externe spreker, gevolgd door een vraag en antwoord sessie. De eerste lezing vond al plaats op 18 januari om 20u. Dr. Ilse Verhaeverbeke, geriater in St.Mariaziekenhuis Halle zal het hebben over “Wat is dementie? “donderdag 15 maart 2018: om 19u30 , door Liliane Esselers vormingsmedewerker Memo: “Muziek in de zorg”, donderdag 24 mei 2018: om 19u30, door Prof. Dr. Christine Vanbroeckhoven, directeur centrum Moleculaire neurologie Universiteit Antwerpen: “Alzheimer en dementie : een wetenschappelijk benadering”, donderdag 27 september om 19u30, door Hilde Vanderlinden, psychologe: “Op bezoek bij mijn familielid met dementie – zin of onzin? “ en dinsdag 6 november 2018 om 19u30, door Dr.Erna Claes, doctor in de psychologie: “Ook vrijwilligers krijgen dorst, zelfzorg voor mantelzorgers”. Buiten eerder genoemde dementiecafés is men ook welkom op andere activiteiten: 22 januari bracht Marc Desmedt soldatenverhalen WO1 van soldaten uit onze streek “Wereldoorlog 1 in onze contreien”. 22 februari om 19u30 gaat Dr. Marleen Finoulst, hoofdredacteur Bodytalk, het hebben over “Gezondheidsinformatie: hoe scheid je kaf van koren? “ Lieve Verplancke, directrice Qaly: “In veel bejaardenhomes zijn er gesloten afdelingen voor mensen met dementie omdat deze specifieke doelgroep beschermd moet worden tegen wegloopgedrag. Een dementiecafé is een bijeenkomst met voordracht of informatieronde voor geïnteresseerden in één of meerdere aspecten van dementie, bekeken vanuit het standpunt van de getroffene en/of de positie van allen die de dementerende omringen zoals naaste verwanten of hulpverleners”.

 

 

 

Voorbereiding 2de Nacht van de Ondernemer gestart

De Alsembergse Handelaars AHa hebben de handen in elkaar gestoken met het gemeentebestuur van Beersel en Linea Hortus voor de volgende editie die zal plaats vinden op 15 september 2018. Dit keer niet meer, ingevolge omgevingswerken, in Evenementenhal Den DOC, wel in CC de Meent. Wat het programma betreft – er is nog meer dan tijd genoeg- , hier wordt nog volop aan gewerkt. Zeker zijn al de receptie, de toespraken, het diner, optredens en dansavond. Top of the bill wordt ongetwijfeld de modeshow. Een maand later vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats en de organisatoren willen kandidaten die zich gaan voorstellen de kans te geven om aan deze modeshow deel te nemen. Ze moeten wel hun outfit gekocht hebben bij een van de deelnemende  handelaars. Zij zullen aangekondigd worden met de naam van hun partij/lijst en hun plaats. Ook handelaars en privépersonen kunnen mee defileren. Een en ander wordt nog verder uitgewerkt. In 2016 bij de 1ste Nacht van de Ondernemer mocht AHa 334 inschrijvingen noteren, voor 2018 hoopt men op minstens 400. Meer info volgt op www.ondernemersnacht.be of via Erik Mosselmans(0475/400145), Ann Heeremans(0472/530742), Jean-Pierre Van Belle(0477/316894) en Lander Van Der Velden(0483/396035).

 

Winderickx wooncomplex telt 24 huurwongen

Beersel- In aanwezigheid van Gedeputeerde Tom Dehaene, de burgemeester en OCMW voorzitter van Beersel, schepenen en raadsleden van Beersel en Sint-Pieters-Leeuw werd in de Beerselse deelgemeente Alsemberg het woningcomplex Winderickx plechtig ingehuldigd. De naam verwijst naar het nabij gelegen Winderickxplein. De aanwezigen werden verwelkomd door Oscar Decoster, voorzitter van Woonpunt Zennevallei die het project voorstelde: “Sinds 2011 wordt het dorpscentrum van Alsemberg, stap voor stap, in een nieuw jasje gestoken en ik mag gerust zeggen vandaag,  dat Woonpunt Zennevallei hier echt zijn steentjes heeft toe bijgedragen hierin sterk gesteund door Vlabinvest. Hier op de hoek van het Zoniënwoudlaan en de nieuwe Houtweg werden 20 woningen voor sociale huur en 4 Vlabinvest appartementen opgetrokken. Hierdoor komen ook middeninkomens in aanmerking.” Voor alle 24 woningen kunnen mensen uit de eigen streek voorrang krijgen. Naast de mooie terrassen zijn er 17 ondergrondse en 12 bovengrondse parkeerplaatsen en worden groendaken voorzien op alle platte daken Voor het ontwerp en realisatie zorgden DB Architecten en aannemer N.V. Elpers. De totale kosten bedroegen 2.731.934 euro. Met de verhuringen werden gestart vanaf 1 november van dit jaar. Meer info: Woonpunt Zennevallei Molenborre 26/01 1500 Halle. Tel. 02/363.10.50, info@wpz.be en www.wpz.be

 

Schrijfster Leila Fisher kwam op de Meigemheide wonen

Beersel- Het moet zijn dat de Meigemheide wat heeft met schrijvers en schrijfsters. Een tiental jaren terug woonde Stefan Hertmans hier nog- hij verhuisde wel naar de Bruineputstraat in de buurt- en in het voorjaar van 2017 vonden Leila Fisher en haar gezin hier hun stek. In 2013 verscheen bij uitgeverij Manteau het boek van Leila Fisher, “Mijn naam is Jack”. Het is het waar gebeurde verhaal van een kind uit de township dat van een vrouw een moeder maakte. Het werd een levendig, eerlijk en inspirerend verhaal, boordevol energie en verrassingen dat je sterk aangrijpt en je niet snel zal loslaten. Het boek dat een voltreffer werd en waar nog vraag naar is, in binnen- en buitenland, is echter niet meer in de handel te verkrijgen, maar kan wel nog ontleend worden in heel wat bibliotheken. De mogelijkheid bestaat nog wel “Mijn naam is Jack” te lezen als e-reader en ook “enhanced book op Itunes” (verrijkt boek met extra en interactief materiaal zoals foto’s, videosamenvattingen, enz. ). Leila Fisher(1967) groeide op in Vlaanderen met een Nederlandse moeder en Britse vader. Op haar 32ste liet ze hier alles achter en verhuisde naar de andere kant van de wereld. Ze woonde in Kaapstad en leidde haar eigen productiemaatschappij. Bovendien zette ze zich in voor de bewustwording over hiv en aids. Haar film “Beautiful” die ze hierover maakte viel in de prijzen. In 2014 kwam zij met haar echtgenoot Sanjai Mistry ( Zuid Afrikaan van Indische oorsprong-maar leert Nederlands-), Jack(2002)-waar zij de voogdij over heeft en hun beider zoon Oscar(2010) naar Dilbeek. Ze leerde via een opdracht Beersel kennen en verloor haar hart aan de Meigemheide in Dworp. Vandaag runt Leila Fisher “The Golden Sturgeon” een firma die reclamefilmpjes maakt. Tot hun cliënteel, in binnen- en buitenland, behoren o.m. Engie, tweedehands.be , Proximus, Fiat, Carrefour, e.a. En of ze hier gelukkig is? “Uiteraard, de Meigemheide met het Begijnenbos, het prachtige landschap en al het groen, maken ons oeverloos gelukkig! “

 

 

BEVER

Bruegelse heksen en hapjes proeven in Bever

Bever- Zaterdagavond 24 maart kan men tijdens een begeleide ledlampionnenwandeling van 3 km de Lente proeven in Bever met Bruegelse heksen en hapjes. Uiteraard wordt er ook heel wat ambiance voorzien. “We werken vanuit Pajottenland+ aan de promotie van de Pajotse producten. Na de streekmarkt in Herne en de opstart van de Buurderij in Pepingen is Bever aan de beurt met deze begeleide ledlampionnenwandeling”, vertelt Katrien Meersseman, projectcoördinator bij Pajottenland+. “Dit soort activiteiten moet producten van Pajotse merkgebruikers meer in het daglicht stellen. Door de producenten telkens zelf te betrekken, brengen we de verbruiker korter bij de maker van de producten. In Bever mag je dat zelfs heel letterlijk nemen, we zijn te gast op de bedrijven zelf.”
Volgens Jos Huwaert, de coördinator van Pajottenland+, was het doel een afwisselend en boeiend programma in mekaar te steken: “De wandeling start aan het Makrallenlokaal op de Plaats in Bever. We hebben in drie starturen voorzien: 18 uur is vooral voor gezinnen met kleine kinderen, en dan 19 uur en 20 uur. 
“Pieter Bruegel had in zijn tijd ook aandacht voor heksen en zo is dit de eerste bruegelactiviteit die we vanuit de regio organiseren, in aanloop naar het bruegeljaar 2019”, vertelt Michel Doomst, voorzitter van Pajottenland+. De ledlampionnenwandelingen vertrekken in het Makrallenlokaal  Plaats 6 in Bever.  Aanmelden minstens 10 minuten voor het vertrek. Eindpunt is De Kunsthoeve, er is busvervoer voor de terugtocht naar de Plaats in Bever. De eerste bus komt om 20.30 uur weer aan op de Plaats. Deelnameprijs volwassenen: 6 euro – deelnameprijs kinderen onder 12 jaar: 4 euro Lampionnen, hapje en drank bij De Fruitburght en de Beverse Kaashoeve inbegrepen. Info en inschrijvingen via www.pajottenland.be
LET op: inschrijven is verplicht. De inschrijving is pas geldig bij betaling (op voorhand). Je ontvangt na betaling bevestiging van het startuur. Dit is een activiteit in het kader van het Leaderproject ‘Thuis in het Pajottenland’ i.s.m. de gemeente Bever, De Makrallen, Pajottenland+, De Fruitburght, Beverse Kaashoeve en De Kunsthoeve.

HALLE

Eindelijk een boek over Hallerbos

Halle- Hoe je het ook draait of keert, het Hallerbos brengt het meeste volk naar Halle en is dan ook de meest bezochte plek. Toch bestaat er nog geen boek over en daar wil de werkgroep “Zot van het Hallerbos” verandering in brengen. En dit wordt niet zomaar een boek. Johan Merckx van de werkgroep: “Het moet een uniek naslagwerk worden, doorspekt met prachtige foto’s en kaarten, een luxe-editie van meer dan tweehonderd bladzijden. In het boek komen verschillende aspecten aan bod, zoals de geschiedenis, geologie, ecologie en het bosbeheer. Om een en ander te kunnen realiseren werd aan een crowdfunding gedacht: “Om het boek te kunnen uitgeven hebben we toch 10.000 euro nodig. Mensen kunnen sponsoren vanaf 10 euro. Er zijn verschillende formules mogelijk. “ Sponsors krijgen het boek- zal in de winkel liggen voor 39,95 euro- voor een voordelige prijs en ze krijgen een naamsvermelding in het boek. Komt er nog bij, elke euro winst wordt geïnvesteerd in de aankoop van extra natuur rond het Hallerbos.De initiatiefnemers hopen het boek tegen het najaar van 2018 klaar te hebben. Info: www.growfunding.be/hallerbos .

 

 

Halle heeft nu ook een “Zoldertheater De Illusie”

Halle- Nieuw in de regio, meer bepaald in Halle(Buizingen) is het Zoldertheater De Illusie, of het eerste permanente close-up goocheltheater der Lage Landen. Zeven doorwinterde goochelaars, van de streek of banden er mee, sloegen de handen in elkaar en stampten een heus theater uit de grond. Het Zoldertheater De Illusie werd een super gezellige “huiskamerzaal” met 42 comfortanele zitplaatsen in tribuneopstelling, wat zorgt voor knus en van dichtbij genieten van magisch en ander entertainment. Een en ander werd gerealiseerd door een groep vrienden die elkaar de voorbije 15 jaar vonden. Aan de basis ligt in feite Werner Moonens en na een artikel in de pers werd hij aangezocht door meerdere “lot” genoten met dezelfde hobby. Via hun maandelijkse vergaderingen in “De Herberg” in Buizingen zagen zij er niet alleen een twee zaaltje, maar ook de mogelijkheden er van. Zelf staken zij de handen uit de mouwen en zorgden zij zelf dat het “Zoldertheater De Illusie” er kwam. Dit gezellig theater met  42 plaatsen werd met eigen handen gerealiseerd. En meer en meer vinden ouders en grootouders met kinderen en kleinkinderen hier hun weg naar toe. Dit gaat van zowel goochelshows via kindershows naar poëzie, lezingen, minitoneel, poppenspel, stand-upcomedy, muziekoptredens naar filmvoorstellingen. Voor wie het nog niet zou weten: Het zoldertheater De Illusie  heeft zijn thuis gevonden in(boven) Den Herberg Octaaf de Kerckhove d’Exaerdestraat 16 in Buizingen. Is te volgen op facebook en op www.zoldertheater.be . Voor info of reserveringen, dit kan via 0492/08.79.11 of zondertheaterdeillusie@gmail.com .  De spits werd alvast afgebeten op 13 februari met een kids magic show. Op 3 maart om 20u kan je er al terecht voor de Legends of Bruges(20u) en zaterdag 24/3 om 20u Magie à La Carte.

 

 

Dank zij Giulia Minne een viergeslacht in Lembeek

Halle- Vijf maanden geleden mocht Alison Minne ( 23 jaar ) het heugelijke nieuws melden van de geboorte van een schattige baby Giulia. Met deze geboorte heeft men in Lembeek er een viergeslacht bij, trotse overgrootmoeder Liliane De Ridder (67) grootmoeder Nathalie Demol (47), moeder Alison Minne (23) en de kleine Giulia Minne (5 maand).

Lambiek Den Herberg komt er aan

Halle- Er waren al de HERBERG huisbieren zoals o.m. de Herberg Blond en Tripel, de Cuvee Devillé en andere zoals de Leeuwse Schutter, het Lindegroen-bier, de Toernee, de Sodalitas en de Pajot en het jongste nieuws laat weten dat Den Herberg nu ook lambiek brouwt. Gehoopt wordt dat deze jongste spruit in de zomer zal kunnen gepresenteerd èn geproefd worden. Het is al van langer dan vandaag geweten dat de artisanale lambiekbieren in de lift zitten. Erg belangrijk is ook dat de jongere generatie bierliefhebbers(-sters) de lambiekbieren lijkt te herontdekken. En Bart en Kloris Devillé kennende, beslisten zij ook hun lambiekbieren duit in het zakje te doen. Enkele maanden al rust hun eerste brouwsel op grote eiken vaten. Er wordt regelmatig van geproefd en het gaat duidelijk de goede weg op .Als alles meezit hopen zij in de zomer hun eerste geuze te kunnen laten proeven. Kloris: “We hebben al zo een 20.000 liter gemaakt, goed om te beginnen, maar als het aanslaat, is dit te weinig. Daarom plannen wij op termijn nog uit te breiden”.

 

Prinsenpaar en hun gevolg verplaatsen zich voortaan in stijl.

Halle- Prins Jurgen en prinses Sassa, en hun gevolg hofnar Peter en hofnarcis Cindy zullen zich voortaan in stijl verplaatsen naar de hangars, werkateliers en officiële  prinselijke verplichtingen. Zij mochten samen met chauffeur ‘Marcelleke’ bij jaarsponsor Eurostar 2000 in Sint-Pieters-Leeuw de sleutels in ontvangst nemen van hun auto voor de komende dagen. Eurostar 2000 besloot het prinsenpaar te laten vertrekken met een splinternieuwe Mercedes-Benz C220 –D met 163 pk onder de motorkap. Voor de kleur werd geopteerd voor Designo diamant wit, met Designa nappa zadelbruine leder zetels. Deze droomwagen is AMG Line uitvoering met diamantrooster, en omdat het prinsenpaar niet zou indommelen is de wagen voorzien van een Burmester Surround Souns System, zodat ze tijdens hun verplaatsingen kunnen meeluisteren naar de Halse carnavalsmuziek op de plaatselijke radio’s. Chauffeur ‘Marceleke’ rijdt ondertussen al 11 jaar rond met het Halse pluimengedoe.

 

 

 

HERNE

Jobstudenten kunnen aan de slag in Herne

Herne- De gemeente denkt aan jobstudenten om een handje te komen toesteken. Voor zowel tijdens de paasvakantie als de zomervakantie is het gemeentebestuur van Herne op zoek naar gemotiveerde jobstudenten om de technische dienst bij te staan. Kandidaten melden zich dan ook best zo vlug als mogelijk aan. De kandidaten dienen wel aan een reeks functievereisten te voldoen. Zij worden alleszins geacht zelfstandig te kunnen werken en naar uren, werk en omstandigheden flexibel te zijn. Ook dienen zij de veiligheidsrichtlijnen te respecteren. Bij voorkeur zijn zij ook in het bezit van een rijbewijs B. Enige kennis van het gebruik van bosmaaier, grasmachine of ander klein materiaal strekt tot aanbeveling. De kandidaten moeten bovendien beschikbaar zijn tijdens de volledige duur van de aangevraagde periode van tewerkstelling. Meer info: personeelsdienst 02/397.11.50

 

 

LENNIK

Panta Rhei geeft aftrap voor nieuwe vakantieseizoen

Lennik- Panta Rhei vzw geeft de aftrap voor 2018. Een nieuwe thuis, een nieuw begin, nieuwe vakantiekampen: ze zijn er helemaal klaar voor! Zet je vakantieplannen in beweging en schrijf je alvast in voor één van de creatieve kleutervakanties bij Ratjetoe, kunstige en/of speelse jongerenvakanties bij Panta Rhei of extreme FUN sportvakanties bij SportArk. Deze vakanties staan open voor kleuters en jongeren van3 tot 16 jaar. Voor elk wat wils, ook bij jou in de buurt! Neem een kijkje op de websites http://www.ratjetoe.be, http://www.pantarheivzw.be en http://www.sportark.be. De gediplomeerde monitoren hebben een hart voor kinderen en zijn bij tijden lekker gek, maar steeds paraat om jouw kind (en z’n vriendjes) de zomer van z’n leven te bezorgen. Graag wat meer info? Aarzel niet om hun te contacteren of ga hun bezoeken op hun nieuwe thuisbasis, Zwartenbroekstraat 127 te Lennik, tel 02 397 99 99.

 

 

 

SINT-GENESIUS-RODE

Aangepast kerkhofreglement zorgt voor onrust

Sint-Genesius-Rode- Bijna twee jaar geleden werd in Sint-Genesius-Rode het kerkhofreglement aangepast. Vroeger was het in Rode mogelijk om gratis een tijdelijk graf voor 10 jaar aan te vragen, met nadien de mogelijkheid om iedere vijf jaar te verlengen tegen een redelijke prijs. In het nieuwe reglement kon een tijdelijke begraving voor tien jaar nog altijd, maar een verlenging werd onmogelijk gemaakt. Voor de tijdelijke graven vanaf 1 januari 2007 tot augustus 2016 was er wel nog een overgangsregel. De nabestaanden die het graf toch nog wensen te behouden, kunnen na de periode van 10 jaar elders op het kerkhof een stukje grond in concessie krijgen en het stoffelijk overschot laten ontgraven. Voor de concessie en de ontgraving moet wel worden betaald, maar de gemeente geeft een korting van 50 procent. Voor verschillende nabestaanden is dit allemaal niet voldoende. Zij willen dat hun overleden familielid blijft liggen op de plaats waar hij of zij is begraven., ook al omdat in het verleden andere afspraken werden gemaakt. De aandacht op deze problematiek werd o.m. getrokken door Rita Wouters wiens echtgenoot- voormalig gemeentesecretaris Hugo Massagé - in 2013 overleed en Lucien Wyns- zijn moeder overleed in 2008-. Bij de gemeente begrijpen ze dat de zaak gevoelig ligt en men zoekt naar een oplossing, al weten ze niet dat ze er een zullen vinden.

 

Muziek maken met baby’s en peuters

Sint-Genesius-Rode- Iedereen welkom in het BabycaféHet Babycafé in Sint-Genesius-Rode, in Lokaal Dienstencentrum De Boomgaard Vergeet-Mij-Nietjeslaan 8, is elke vrijdag open van 9 tot 12 uur. Je ontmoet er andere mama’s met kinderen, oma’s met kleinkinderen… Regelmatig kan je ook deelnemen aan activiteiten…. Op vrijdag 2 maart maken ze muziek met eenvoudig materiaal en leuke muziekinstrumenten. Kinderen herkennen van bij de geboorte klanken en ritme. Mama en papa kunnen dit nog extra stimuleren. Samen zingen, spelen en bewegen op muziek is leuk. Deelnemen is gratis, iedereen is welkom! Baby’s en peuters van 0 tot 12 maanden worden verwacht om 9u45n van 12 tot 18 maanden om 10u30 en  +18 maanden om 11u15. Meer info: 02 381 14 51 - mailto:info@deboesdaalhoeve.be - http://www.deboesdaalhoeve.be. Het Babycafé is een organisatie van vzw ‘de Rand’, GC de Boesdaalhoeve, OCMW Rode en vzw Pavok in samenwerking met Kind en Gezin en ’t Kapoentje.

 

Aflossing van de wacht bij Het Kinderuur

Na 70 jaar Kinderuur in Sint-Genesius-Rode, 30 jaar huisregie en 25 jaar voorzitter heeft Fred Vanderlinden besloten de fakkel als voorzitter van Het Kinderuur door te geven aan een jongere kracht, maar wel iemand “van het huis”. Dit jaar bestaat “Het Kinderuur”, een monument en het geesteskind van Willem Savenberg “nonkel Wim”, in Sint-Genesius-Rode, zeventig jaar en juist nu stopt Fred Vanderlinden(59) er mee….. “Zo kun je het misschien noemen. Ik vond dat 70 jaar Kinderuur, 30 jaar huisregie en 25 jaar de voorzitter de ideale lengte was om in schoonheid de fakkel door te geven aan een jonge, dynamische ploeg. “ En de “gelukkige” wordt David Maes(47): “Hoe je het ook draait of keert, Het Kinderuur is vandaag een “bloeiende” zaak. Ik heb er toch wat over nagedacht en uiteindelijk “ja” gezegd. Het Kinderuur is een (lange) traditie, ingebakken in Rode en dit mag je niet opgeven of laten verloren gaan. “ David Maes die zelf al lang mee speelt en ook deel uit maakt van het bestuur wil zeker geen revolutie ontketenen en een en ander gaan omdraaien. “Het was en is goed en zo moet het ook blijven. Wij kennen “het huis” en dit is een groot voordeel. “ Fred stop absoluut niet met theater, maar wil zich meer gaan specialiseren in andere facetten van theater en dans. Ook bij Het Kinderuur wil hij zijn steentje blijven bijdragen. Vorig jaar was er sprake van een heus verjaardagsfeest en daar wordt ook werk van gemaakt. David Maes: “ We plannen dit voor de periode rond de jaarmarkt. Ook zijn we bezig met een eventueel beeld of herdenkingsplaat van Willem Savenberg, de gemeente staat er zeker niet afkerig tegenover. En wat onze nieuwe productie betreft, hebben wij ook al een duo dat tekent voor de regie: Saartje Vanderlinden als regisseur en Silke Vanderlinden als regie-assistente! “

 

 

SINT-PIETERS-LEEUW

Animatoren gezocht voor speelplein “De Leeuwtjes"

Sint-Pieters-Leeuw- De jeugddienst van Sint-Pieters-Leeuw wil voor speelplein “De Leeuwtjes” enthousiaste animatoren die zich willen inzetten tijdens de zomervakantie. Gedacht wordt aan creatieve speelvogels die initiatief nemen, graag in team werken beschikken over een levendige fantasie en over zin voor verantwoordelijkheid beschikken. Op speelplein “De Leeuwtjes” worden kinderen opgevangen van 2,5 tot 12 jaar in juli en augustus. Het animatorenteam bedenkt activiteiten binnen een bepaald team. Het voltallig team zorgt ervoor dat de kinderen zich geen moment vervelen en met tegenzin terug naar huis gaan. Wie niet over een animatorattest beschikt wordt aangeraden een cursus “animator in het jeugdwerk” te volgen bij een erkende organisatie. Wie aan de voorwaarden voldoet kan een deel van het cursusgeld terug betaald krijgen. Animatoren met attest en hoofdanimatoren worden vergoed als jobstudent volgens de beginwedde in loonschaal E. Zonder attest en tijdens je stage ontvang je een vrijwilligersvergoeding. De teams worden samengesteld en er worden boeiende workshops georganiseerd ter voorbereiding van de speelpleinwerking. Afspraak zaterdag 14 april in Zonnig Leven Jan Vanderstraetenstraat 198 Sint-Pieters-Leeuw. Inschrijven kan door het online kandidatuurformulier in te vullen via www.sint-pieters-leeuw.be/animatoren .De inschrijvingen worden afgesloten op donderdag 1 maart .Info: Jeugddienst 02/270.28.82 en speelpleinwerking@sint-pieters-leeuw.be

 

Blauwe zone aan de Rink

Sint-Pieters-Leeuw- Sinds 15 februari werd aan de Rink een blauwe zone ingevoerd. Bedoeling is dat zo de klanten van de handelszaken op de Rink gemakkelijker een parkeerplaats gaan kunnen vinden. “In maart vorig jaar voerde de Leeuwse mobiliteitsdienst een beperkt parkeeronderzoek uit aan de Rink om de bezettingsgraad en de parkeerduur aan de Rink en de omliggende straten in kaart te brengen. Er werd vastgesteld dat in de omgeving van de Rink heel wat zoekverkeer reed. Dat was ook al gebleken tijdens de informatieavonden die we hielden met bewoners en handelaars”, zegt schepen van Mobiliteit Jan Desmeth (N-VA). “Uit de resultaten van dit onderzoek bleek dat te veel wagens meer dan twee uur blijven staan, dikwijls zelfs een volledige werkdag. Om meer parkeerplaatsen beschikbaar te houden voor de bezoekers van de handelszaken, voeren we vanaf volgende week donderdag een beperkte blauwe zone in aan de Rink. We hadden deze maatregel al een tijd geleden aangekondigd”, aldus de schepen. Het gaat om negentien parkeerplaatsen rond de Rink. “Hier zal men tussen 9 en 18 uur maximaal twee uur kunnen parkeren met een parkeerschijf. Als compensatie worden de vier parkeerplaatsen met beperkte parkeerduur aan de Depauwstraat ter hoogte van de inrit van de parking Coloma opgeheven”, zegt Jan Desmeth. “Bovendien creëren we extra parkeerplaatsen door de oude speelplaats achter de Leeuwse Kunstacademie, die nu niet wordt gebruikt, om te vormen tot parking voor veertien wagens. Hier zal de parkeerduur onbeperkt zijn. Het komt erop aan om de belangen van bewoners, handelaars en bezoekers te verzoenen.” Bovendien wordt een reeks verkeersmaatregelen genomen die vooral fietsers en voetgangers ten goede moet komen. “In mei vorig jaar hebben we een grootschalig verkeerscirculatieonderzoek gehouden. We stelden vast dat in de René Balléstraat auto's overwegend vanuit de Topstraat richting de Jules Sermonstraat rijden, zowel tijdens de ochtendspits als in de avondspits”, zegt schepen van Openbare Werken Bart Keymolen (CD&V). “Daarom willen we beperkt eenrichtingsverkeer invoeren in de René Balléstraat, in de richting van de Sermonstraat. Beperkt, omdat fietsers wel nog in de twee rijrichtingen mogen fietsen. Door het eenrichtingsverkeer voor auto's kunnen we de voetpaden in de Balléstraat verbreden. Ter hoogte van de Jules Sermonstraat komt er een oversteekplaats voor voetgangers.” Ook aan de kleine Rink, tussen de René Balléstraat en de Rink, wordt beperkt eenrichtingsverkeer ingevoerd, net als in het verlengde van de Topstraat aan de Rink. Door deze laatste ingreep kunnen daar extra parkeerplaatsen ter beschikking worden gesteld. Momenteel zijn de aanpassingswerken in de Balléstraat bezig. De werken duren nog tot eind maart. Dan treedt de nieuwe verkeersregeling in werking

 

 

Ook Sint-Pieters-Leeuw wil wandelvoetbal

Sint-Pieters-Leeuw- In de regio Zennevallei, Zenne en Zoniën en het Pajottenland speelt momenteel alleen Beersel een hoofdrol in het Wandelvoetbal tonneel. Het was dan ook de eerste gemeente die, op initiatief van de Seniorenraad,  een opleiding gaf. Van bij de opstart schreven 4 vrouwen en 9 mannen zich in. Inmiddels nam Verbroedering Beersel-Drogenbos het initiatief over. Deze club levert ook de trainers. Maar het initiatief deint uit, ook SK Leeuw wil mee doen en dit seizoen een wandelvoetbalploeg oprichten. Nog meegeven dat de Vlaamse Federatie Voetbal het hier voor het zeggen heeft en open staat voor alle vragen. Om definitief te starten is S.K. Leeuw nog wel op zoek naar spelers en speelsters.  De gemeente Beersel is de eerste gemeente die een opleiding ‘Wandelvoetbal’ geeft. Er schreven zich 13 kandidaten in waarvan 4 vrouwen en 9 mannen. ‘Wandelvoetbal’ is bestemd voor 55 plussers. De spelregels van het gewone voetbal zijn grotendeels van toepassing op ‘Wandelvoetbal’. Er mag echter niet gelopen worden, agressief lichamelijk contact is verboden en de bal mag niet hoger dan het middel vliegen. Wie geïnteresseerd is om mee in het Wandelvoetbal- initiatief van S.K. Leeuw te stappen kan zich kenbaar maken  bij  patrick.dedoncker@telenet.be  of bij andere mensen van de club.

 

 

Huis van het Kind Sint-Pieters-Leeuw heeft zijn nieuwe thuis

Sint-Pieters-Leeuw: Het is zover, Het Huis van het Kind Sint-Pieters-Leeuw en het consultatiebureau van Kind & Gezin hebben definitief hun intrek genomen in het voormalige bibliotheek-filiaal in Zuun en de A.Quintusstraat 20. Tot voor kort moest wie een bezoekje wilde brengen aan het Huis van het Kind in Sint-Pieters-Leeuw nog naar het Negenhof in Zuun. Dit bleek echter niet dè ideale oplossing en men had een grote nood aan een nieuwe locatie met meer ruimte Het Huis van het Kind kwam dus in het gebouw in de A.Quintusstraat 20 of het vroegere bibliotheekfiliaal van Zuun. In het nieuwe gebouw krijgt ’t Ruilhuisje, de ruilwinkel voor kinderkleding en speelgoed een belangrijke plaats. Ook de openingsuren worden uitgebreid: de ruilwinkel zal open zijn op maandagnamiddag en donderdagvoormiddag. Je kan er ook terecht in de spel- en ontmoetingsruimte, voor de consultatie bij de arts en verpleegkundige van Kind & Gezin. Ook blijft men een gevarieerd aanbod infosessies en workshops aanbieden. Info: Aurelie Vannieuwenhuyze en Greet Timmermans, maatschappelijke assistenten Huis van het Kind 02/371.06.47, huisvanhetkind@sint-pieters-leeuw.be en www.sint-pieters-leeuw.be/huisvanhetkind

Eurostar 2000 opnieuw gelauwerd

In Brussel werden de trofeeën uitgereikt voor beste dealer/verkoper van Mercedes-Benz, voor België ging de trofeevoor het tweede jaar op rij naar garage Eurostar 2000 op de Bergensesteenweg te Sint-Pieters-Leeuw.Eurostar 2000 mag ook dit jaar de wisselbeker in zijn toonzaal laten pronken, deze wisselbeker moet drie keer gewonnen worden voor hij definitief bij de dealer mag blijven staan.Deze onderscheiding van beste Mercedes-Benz dealer van België betekent voor Eddy Detruyer en zoon Glenn Detruyer samen met het volledige team van medewerkers een verdiende beloning na jaren keihard werken, om te staan waar ze nu staan. Kortelings is er de opening van een gloednieuwe garage, met twee ondergrondse parkings, een nieuwe werkplaats met de nieuwste apparatuur en grote toonzaal.

 


 

 

 

PEPINGEN

Spaar flapjes voor Chiro Karreveld Pepingen

Pepingen- Chiro Pepingen gaat deze zomer van 1 juli tot 11 juli op bivak naar Arendonk. Om de kosten wat te drukken zamelen zij zoveel mogelijk flapjes in om zo gratis melk te verdienen. Joyvalle organiseert ieder jaar voor de jeugdverenigingen een flapjes-actie. Met de ingezamelde flapjes maakt de deelnemende chiro kans op spelmateriaal of gratis melk op kamp ! Knip de houten flapjes uit de verpakkingen van de melk en spaar ze voor Chiro Karreveld ! Help Chiro Pepingen aan massaal veel flapjes! Breng alles ten laatste voor 31 mei 2018 binnen tijdens een chiroactiviteit.  Steek ze in de brievenbus, Schoolstraat 1 te Beert of contacteer de hoofdleiding: Celien (0493/73 19 76) of Kobe (0479/11 53 10) - hoofdleiding@chiropepingen.be. Meer info vind je op www.chiropepingen.be.

 

Jeugd SK Pepingen-Halle organiseert talentendagen.

Pepingen/Halle- SK Pepingen-Halle is op zoek naar voetbaltalenten, daarom organiseert de club op zondag 18 en 25 maart hun open talentendagen. Aan de talentendagen kunnen de volgende spelers deelnemen: Zondag 18 maart worden enkel voetballers van U8 tot en met U13 uitgenodigd. Deze talentendag vindt plaats op de velden van de site Kruisveld. Zondag 25 maart worden de talenten van U14 tot en met U17 uitgenodigd. Locatie is voetbalsite te Pepingen, Vroembos 17 te Pepingen. Beide talentendagen gaan door op kunstgras en onder leiding van gekwalificeerde jeugdopleiders. Inschrijven kan voor dit event via de website: www.skpepingenhalle.be/jeugd/talentendagen. Opgelet: spelers die niet geregistreerd staan, kunnen niet deelnemen aan deze talentendagen. Bij de inschrijving krijg je een bevestigingsmail. De gekozen deelnemers krijgen achteraf van de jeugdcoördinatie een officiële uitnodiging, inclusief meer informatie. Meer info bij de TVJO, Hans Vanderheyden, hans.skph@gmail.com, 0474 94 95 86.

 


 

 

 

REGIO

Saffoxy Band scoort internationaal

Met hun nieuwe single ‘Mad About You’ scoort de Saffoxy Band uit het Pajottenland, Internationaal hoge scores. Sinds de komst van hun nieuwe zangeres Nathalie Demol lijkt de groep rond Luc Marcelis op het goede spoor te zitten, om zowel op Vlaams, Belgisch en Internationaal door te breken. Voor de nieuwe single ‘Mad About You’ werd noch tijd en moeite gespaard om van deze productie een knaller van formaat te maken, die moeiteloos onze Belgische grenzen succesvol zal overschrijden. Nathalie lerares van beroep heeft in het verleden al enkele bescheiden stappen gezet in de showbizz, maar met ‘Mad About You’ komt het talent van deze zangeres met deze single volledig tot ontplooïng.  De Saffoxy Band van Luc Marcelis en Nathalie mogen gerust een buitenbeentje genoemd worden in de showbizz, gezien hun enorme veelzijdigheid waarbij ze evengoed ambiance als café-chantant, akoestische muziek, rock, recepties, diners, huisfeestjes, soupers, of een brunch optreden muzikaal kunnen verzorgen met de nodige ambiance.  Een grote troef van de Saffoxy Band is het feit dat zij over hun eigen uitstekend componeertalent beschikken en op de professionele medewerking kunnen rekenen van Christophe Severs ( zoon van Paul Severs) eigenaar van de Hallround Studio, en Freddy Danau (Sanseveria) voor wat de opname en productie betreft. Naast al deze muzikale waarden blijft de Saffoxy Band zich verder muzikaal inzetten als ondersteuning voor de goede doelen zoals  Kom op tegen kanker, zo gaat er van deze nieuwe single ‘Mad About You’ op you tube 0,10 € / en per view 0.50 € effectieve like naar ‘Kom op tegen kanker’. Mad about you is te bekijken op https://youtu.be/BmpRPkHVWvQ